Wat Soline brengt

Voor de instelling

Efficiënt beheer van zware, tijdelijke, progressieve of uitzonderlijke handicaps

Zonder die kleine taken kan het verplegend personeel zich concentreren op het verzorgen en luisteren

Wegens het feit dat het van kamer naar kamer kan worden verplaatst, vermindert het de installatiekosten in vergelijking met traditionele domoticasystemen

Soline is 24/24u, 7/7d beschikbaar aan het bed

Soline heeft geen rust nodig en vangt geen COVID op

Soline heeft geen masker of beschermende uitrusting nodig.

Voor de patiënt

Herstelt in een zekere mate de autonomie

Past zich gedurende de dag aan de capaciteiten van de patiënt aan

Versterkt het zelfvertrouwen van de patiënt en het vertrouwen in het uitvoeren van triviale taken zonder hulp van buitenaf

Verlicht het schuldgevoel van de patiënt in verband met zijn of haar handicap

Bereidt de patiënt voor op zijn of haar terugkeer naar huis of naar een permanente instelling door hem of haar te trainen in het gebruik ervan.

Voor ergotherapeuten teams

Maakt het mogelijk om verschillende interactiemodi te testen en te combineren met één enkele tool

Een Soline Mobile in de ergotherapiezaal, gemakkelijk verplaatsbaar, maakt het mogelijk om de patiënt in meerdere situaties te trainen (voor de tv, in bed, op een stoel, enz.).

Omdat Soline ook thuis kan worden geïnstalleerd, stimuleert het gebruik ervan in instellingen de patiënt om zichzelf te overtreffen en zo onafhankelijker te worden.